Punkt Informacyjno-Doradczy dla Cudzoziemców jest ponownie otwarty

 

WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI 

 

 

Projekt nr 2/8-2017/OG-FAMI „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

„Bezpieczna przystań”


Informujemy, że Punkt Informacyjno-Doradczy dla Cudzoziemców jest ponownie otwarty i znów zapewnia bezpośrednią obsługę interesantów, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Przypominamy, że w Punkcie świadczone jest bezpłatne wsparcie w zakresie porad prawnych, psychologicznych, doradztwa zawodowego oraz socjalnych. Działalność Punktu jest jednym z wielu zadań realizowanych w ramach projektu FAMI. Wychodząc naprzeciw potrzebom cudzoziemców przebywających na terenie województwa świętokrzyskiego planuje się dodatkowe rozszerzenie zakresu realizowanych form wsparcia i integracji obywateli państw trzecich. Dodatkowym zadaniem będzie realizacja przedsięwzięcia pn. „Zajęcia wyrównawcze w formie zajęć dodatkowych pozalekcyjnych i korepetycji dla dzieci cudzoziemskich z terenu województwa świętokrzyskiego”. Usługa ta pozwoli dzieciom i młodzieży wzmocnić kompetencje z zakresu nauk humanistycznych i matematyczno – przyrodniczych, a przez to ułatwi im funkcjonowanie w środowisku rówieśniczym. Bezpośredni realizator zadania został wyłoniony zgodnie z zasadami zamówień publicznych, a zajęcia rozpoczną się już po wakacjach. Ze względu na obecną sytuację epidemiczną, w przypadku wystąpienia takiej potrzeby możliwa będzie także realizacja zajęć w formie online.

Wyłączna odpowiedzialność za tekst i wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji