Przeprowadzono zajęcia z konsultantem kulturowym

 

WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI  

Projekt nr 2/8-2017/OG-FAMI „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji
„Bezpieczna przystań”

Największy nacisk w tematyce prowadzonych zajęć położony był, zgodnie z założeniami Programu na: różne aspekty różnorodności  kulturowej, wzmacnianie tolerancji i najczęściej występujące stereotypy. Omawiano także historię innych krajów. Zajęcia prowadzone były w formie dyskusji, rozmowy, zabawy, zajęć plastyczno- manualnych, a także kulinarnych, poświęconych kuchni innych krajów. 
Dzięki realizacji tego działania baza dydaktyczna szkół wzbogaciła się o nowe pomoce do prowadzenia zajęć z dziećmi czyli zestawy 15 plansz pn.: "Regiony Kulturowe Polski". 
Zestawy plansz otrzymało 45 placówek, w tym szkoły (w których uczą się dzieci cudzoziemskie) i przedszkola z terenu województwa świętokrzyskiego.

Wyłączna odpowiedzialność za tekst i wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

W ramach realizacji zadań pn.: "Zaspokojenie potrzeb placówek oświatowych w zakresie materiałów edukacyjnych" oraz "Wsparcie konsultanta kulturowego" w miesiącach maju i czerwcu 2019 r. przeprowadzone zostały zajęcia z konsultantem kulturowym. Odbyły się one w czterech szkołach z terenu miasta Kielce: w Szkole Podstawowej, ul. Św. Stanisława Kostki 17 w Kielcach, w Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej; Szkole Podstawowej nr 37 i Technikum nr 9 w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Kielcach). Łącznie w tym okresie udzielono 91 godzin wsparcia dla uczniów i nauczycieli.  Największy nacisk w tematyce prowadzonych zajęć położony był, zgodnie z założeniami Programu na: różne aspekty różnorodności  kulturowej, wzmacnianie tolerancji i najczęściej występujące stereotypy. Omawiano także historię innych krajów. Zajęcia prowadzone były w formie dyskusji, rozmowy, zabawy, zajęć plastyczno- manualnych, a także kulinarnych, poświęconych kuchni innych krajów.

Czytaj więcej