Szkolenia dla personelu pracującego z obywatelami państw trzecich

 

 

WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI   

Projekt nr 2/8-2017/OG-FAMI „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji
„Bezpieczna przystań”

 

Celem szkolenia jest poszerzenie, usystematyzowanie i zaktualizowanie wiedzy  uczestników na temat praktycznego stosowania przepisów, regulujących kwestie przyjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce oraz podejmowania przez nich pracy. W szczególności nacisk położony jest na problematykę uzyskiwania zezwolenia na pracę i przypadki, gdy nie jest ono wymagane oraz procedurę ubiegania się o oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi etc.  


Dotychczas szkoleniami objęto:

Powiat Skarżyskim – 27.05.2019 r.

Powiat Ostrowiecki – 28.05.2019 r.

Powiat Starachowicki – 13.06.2019 r.

Powiat Pińczowski – 17.06.2019 r.

Powiat Buski – 18.06.2019 r.

Powiat Opatowski – 19.06.2019 r. 

Powiat Konecki – 24.06.2019 r.

Powiat Sandomierski – 28.06.2019 r.


Uczestniczyli w nich pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, powiatowych urzędów pracy oraz policji.
W miesiącach wrześniu, październiku i listopadzie 2019 r. szkolenia zostaną przeprowadzone w Powiatach: Staszowskim, Kazimierskim, Jędrzejowskim, Włoszczowskim, Kieleckim oraz w mieście Kielce.

 

Wyłączna odpowiedzialność za tekst i wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.