Kursy adaptacyjne dla Cudzoziemców z województwa świętokrzyskiego – Fundusz Azylu, Migracji i Integracji „Bezpieczna przystań”

WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI                                                                                                          

Projekt nr 2/8-2017/OG-FAMI „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji
„Bezpieczna przystań”

 

Kursy adaptacyjne dla Cudzoziemców z województwa świętokrzyskiego –
Fundusz Azylu, Migracji i Integracji „Bezpieczna przystań”

W ramach realizacji skutecznego zarządzania przepłyami migracyjnymi i wspólnej polityki imigracyjnej Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach realizuje projekt nr 2/8-2017/OG-FAMI ”Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji „Bezpieczna przystań”. W ramach tego projektu Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. organizuje kursy adaptacyjne dla cudzoziemców. Kursy mają na celu ułatwienie dostosowania się obcokrajowcom do funkcjonowania w nowym środowisku społeczno-kulturowym, włączenie do aktywnego życia lokalnych społeczności, poszerzenie wiedzy na temat kultury, tradycji i historii Polski, a także przeciwdziałanie dyskryminacji cudzoziemców poprzez kształtowanie postaw tolerancji i szacunku dla innych narodowości i kultur.
W ramach kursów, w maju 2019 r. zostały zrealizowane zajęcia dla dwóch grup cudzoziemców. W każdym kursie udział wzięło 20 obcokrajowców spoza terenu UE, legalnie przebywających na terenie województwa świętokrzyskiego. 
Pierwszy dzień kursu stanowiły zajęcia dydaktyczne z zakresu wiedzy o Polsce. Prowadzący spotkanie prawnik przedstawił m.in. informacje nt. systemu prawnego Polski oraz zasady przebywania obywateli państw trzecich na terytorium RP. Przekazał informacje dotyczące podejmowania pracy przez cudzoziemców, w tym zakładania działalności gospodarczej. Uczestnicy dowiedzieli się jakie prawa przysługują im w zakresie dostępu do edukacji czy świadczeń opieki zdrowotnej. 
Drugą część zajęć prowadził historyk, który zaprezentował ogólne informacje o Polsce. Omówił symbole narodowe,
a także przekazał chronologicznie uporządkowane wiadomości 
o dziejach Polski. Uczestnicy poznali także sylwetki najważniejszych przedstawicieli polskiej historii i kultury. 
Dla zapewnienia pełnego komfortu uczestnikom grupy i sprawnego przebiegu kursu 
w zajęciach towarzyszył prowadzącym tłumacz. Uczestnicy otrzymali obszerny, opracowany przez trenerów konspekt, zawierający wiele przydatnych informacji oraz materiały piśmiennicze. W związku z tym, iż zajęcia trwały 8 godzin dydaktycznych grupa miała zapewniony gorący posiłek oraz serwis kawowy.
    W drugi dzień kursu odbyły się zajęcia dydaktyczne z zakresu wiedzy kulturowej nt. Polski, połączone ze zwiedzaniem, pod opieką przewodnika, zabytków Kielc. Uczestnicy kursu poznali historię miasta oraz liczne zabytki. Mieli okazję odwiedzić Muzeum Historii Kielc ,Muzeum Dialogu Kultur, a także Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego. Odwiedzili również Bazylikę katedralną oraz Pałac Biskupów Krakowskich. Dużą atrakcję stanowiło zwiedzanie  Kadzielni
– amfiteatru, rezerwatu geologicznego oraz jaskiń.
    Kolejnym elementem kursu był spektakl teatralny. W teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach uczestnicy I grupy obejrzeli sztukę „Wrócę przed północą”, a uczestnicy grupy II sztukę „Szalone nożyczki”.
    Kurs zakończył się wspólnym wyjazdem do Krakowa, w celu poznania historii 
i zwiedzenia zabytków tego miasta. Wraz z przewodnikiem i tłumaczem uczestnicy zwiedzili wzgórze wawelskie oraz katedrę na Wawelu, gdzie mogli zobaczyć dzwon Zygmunta i groby królewskie. Zainteresowaniem cieszyły się zwłaszcza: Muzeum Katedralne, komnaty królewskie oraz smocza jama. Przewodnik w niezwykle ciekawy sposób opowiadał zwiedzającym o wieży ratuszowej, Sukiennicach i kościele Mariackim. Wycieczka zakończyła się zwiedzaniem podziemi krakowskiego rynku.  W trakcie zwiedzania wszystkim uczestnikom zapewniono także usługę w postaci dwudaniowego obiadu. Każdy z uczestników otrzymał także certyfikat potwierdzający udział w zajęciach.
Ankiety oceniające, wypełniane na koniec kursów wskazały bardzo wysoką ocenę ich organizacji  - wartość 4,9 (max. ocena to 5,0), co oprócz wysokiej jakości realizacji zadania wskazuje także na dużą trafność oferty w stosunku do potrzeb i oczekiwań cudzoziemców.

Harmonogram kursów adaptacyjnych

Nr Grupa Wykłady Wycieczka Kielce Wycieczka Kraków Teatr

1.

I

27.04.2019

28.04.2019

18.05.2019 12.05.2019

2.

II

11.05.2019

12.05.2019

19.05.2019

3.

III

01.06.2019

02.06.2019

15.06.2019

09.06.2019

4.

IV

08.06.2019

09.06.2019

16.06.2019

5.

V

20.07.2019

21.07.2019

10.08.2019

28.07.2019

6.

VI

03.08.2019

04.08.2019

11.08.2019

7.

VII

07.09.2019

08.09.2019

28.09.2019

15.09.2019

8.

VIII

21.09.2019

22.09.2019

29.09.2019

9.

IX

05.10.2019

06.10.2019

26.10.2019

13.10.2019

10.

X

19.10.2019

20.10.2019

27.10.2019

11.

XI

16.11.2019

17.11.2019

14.12.2019

24.11.2019

12.

XII

07.12.2019

08.12.2019

15.12.2019

13.

XIII

18.01.2020

19.01.2020

08.02.2020

26.01.2020

14.

XIV

01.02.2020

02.02.2020

09.02.2020

15.

XV

07.03.2020

08.03.2020

21.03.2020

15.03.2020

16.

XVI

14.03.2020

15.03.2020

22.03.2020

17.

XVII

04.04.2020

05.04.2020

16.05.2020

26.04.2020

18.

XVIII

09.05.2020

10.05.2020

17.05.2020

19.

XIX

20.06.2020

21.06.2020

11.07.2020

28.06.2020

20.

XX

04.07.2020 .

05.07.2020

12.07.2020

21.

XXI

22.08.2020

23.08.2020

12.09.2020

30.08.2020

22.

XXII

05.09.2020

06.09.2020

13.09.2020

Wyłączna odpowiedzialność za tekst i wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji