Dzięki realizacji tego działania baza dydaktyczna szkół wzbogaciła się o nowe pomoce do prowadzenia zajęć z dziećmi czyli zestawy 15 plansz pn.: "Regiony Kulturowe Polski". 
Zestawy plansz otrzymało 45 placówek, w tym szkoły (w których uczą się dzieci cudzoziemskie) i przedszkola z terenu województwa świętokrzyskiego.