Kolejne działania wspierające integrację cudzoziemców w województwie świętokrzyskim

 

WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI 

                                                                                                              

                                                                                                            

Projekt nr 2/8-2017/OG-FAMI „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

„Bezpieczna przystań”

 

Kolejne działania wspierające integrację cudzoziemców w województwie świętokrzyskim

Zgodnie z przyjętym zakresem działań, w ramach realizacji projektu FAMI w województwie świętokrzyskim, na bieżąco prowadzone są działania mające na celu integrację obywateli państw trzecich. W trzecim kwartale 2019 roku realizatorzy Projektu gwarantowali następujące formy wsparcia:

 • specjalistyczne szkolenia dla personelu pracującego z obywatelami państw trzecich;
 • działalność punktu informacyjno – doradczego dla cudzoziemców;
 • kursy adaptacyjne dla cudzoziemców;
 • kursy językowe na poziomie podstawowym (poziom od A1 do B1);
 • kursy językowe - branżowe na poziomie podstawowym (poziom A1 do B1);
 • kursy specjalistyczne dla nauczycieli przygotowujące do pracy z dzieckiem;
 • wsparcie konsultanta kulturowego;
 • bieżąca aktualizacja strony internetowej dedykowanej;
 • spoty radiowe w języku ukraińskim i polskim.

W ramach działania pn. ”Zaspokojenie potrzeb placówek oświatowych w zakresie materiałów edukacyjnych”, oprócz przekazanych już plansz edukacyjnych, w czwartym kwartale br.  zakupione zostaną kolejne opracowania, dotyczące kultury wybranych krajów (dla 45szkół z terenu województwa świętokrzyskiego). Do szkół i przedszkoli przekazane zostaną także przewodniki metodyczne do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zasoby edukacyjne, o które wzbogacą się placówki to: po 3 komplety przewodników metodycznych do dwóch przedszkoli (1 komplet przewodników metodycznych do pracy z dzieckiem 3 – letnim, 1 komplet przewodników metodycznych do pracy z dzieckiem
4 – letnim, 1 komplet przewodników metodycznych do pracy z dzieckiem 5-6 – letnim) oraz po 3 komplety przewodników metodycznych do 13 szkół (1 komplet przewodników metodycznych do pracy z uczniem klasy I szkoły podstawowej, 1 komplet przewodników metodycznych do pracy z uczniem klasy II szkoły podstawowej i 1 komplet przewodników metodycznych do pracy z uczniem klasy III szkoły podstawowej).
Na bieżąco realizowane jest także zadanie pn.: „Wsparcie konsultanta kulturowego”.
Po wakacyjnej przerwie ponownie rozpoczęły się zajęcia dla dzieci i młodzieży.
W ramach zadania we wrześniu br. odbyło się 85 godzin zajęć prowadzonych przez konsultanta kulturowego w pięciu kieleckich szkołach. Wsparciem objęci zostali uczniowie: Technikum Nr 9, Szkoły Podstawowej Nr 37, Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej, Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego.

Prowadzone zajęcia mają na celu przybliżenie dzieciom, młodzieży oraz nauczycielom zagadnień dotyczących wiedzy o kulturze, obyczajach, tradycjach, historii i uwarunkowaniach politycznych innych krajów, a także problematyki migracji. Przekazywane treści przyczyniają się do budowania atmosfery zrozumienia i braku uprzedzeń wobec cudzoziemców.
W ramach realizacji Projektu na prowadzone są również szkolenia dla personelu pracującego z obywatelami państw trzecich. W minionym kwartale szkolenia odbyły się:

 • 20 września 2019 r. w  powiecie kazimierskim,
 • 27 września 2019 r. w powiecie staszowskim.

W październiku br. prowadzone będą szkolenia:

 • 24 października 2019 r. w powiecie jędrzejowskim,
 • 25 października 2019 r. w powiecie włoszczowskim.

W kolejnym miesiącu organizowane będzie szkolenie dla powiatu kieleckiego oraz dla miasta Kielce.
Dzięki realizacji szkoleń następuje sukcesywne podnoszenie kompetencji pracowników instytucji publicznych w zakresie pracy z obywatelami państw trzecich.

Wyłączna odpowiedzialność za tekst i wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji