Punkt informacyjno-doradczy dla cudzoziemców

WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI                                                                                                          

Projekt nr 2/8-2017/OG-FAMI „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji
„Bezpieczna przystań”

Funkcjonowanie punktu poprzez pełnienie funkcji informacyjnej w czterech językach (polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim) pozwala rozwiązywać bieżące problemy OPT, wynikające z bariery językowej i zapoznać się z ofertą dedykowaną dla cudzoziemców na terenie województwa. Profesjonalna kadra zatrudniona w Punkcie przybliża także osobom potrzebującym wsparcia wiedzę na temat przysługujących im praw i obowiązków, a co za tym idzie możliwości samodzielnego funkcjonowanie w społeczeństwie polskim.

Wyłączna odpowiedzialność za tekst i wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.