Bezpłatna pomoc medyczna w przypadku COVID -19

 

WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI 

 

 

Projekt nr 2/8-2017/OG-FAMI „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

„Bezpieczna przystań”

 

Bezpłatna pomoc medyczna w przypadku COVID -19


Wszyscy pacjenci z podejrzeniem choroby COVID-19, niezależnie od posiadanego ubezpieczenia czy obywatelstwa, mają zapewnioną darmową opiekę, diagnostykę i leczenie. 
Liczne materiały i wskazówki Urzędu do Spraw Cudzoziemców, MZ, GIS i NFZ na temat koronawirusa, w różnych wersjach językowych zostały zamieszczone do pobrania na stronie internetowej  https://udsc.gov.pl/koronawirus-informacje-dla-cudzoziemcow/
 

Wyłączna odpowiedzialność za tekst i wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji