Rekrutacja na kursy języka polskiego poziom podstawowy oraz podstawowy branżowy

 

WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI 

 

 

Projekt nr 2/8-2017/OG-FAMI „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

„Bezpieczna przystań”

 

Rekrutacja na kursy języka polskiego poziom podstawowy oraz podstawowy branżowy

 

Kursy języka polskiego poziom podstawowy – 2020 r:
W 2020 roku nastąpi realizacja 3 cykli kursów – łącznie dla 180 osób (po 60 osób w 1 cyklu).
Zajęcia w ramach 3 cyklu rozpoczęły się 11.01.2020 r. i potrwają przez 15 tygodni do 26.04.2020 r. Obecnie trwa nabór uczestników na pozostałe 2 cykle.

Kursy języka polskiego poziom podstawowy branżowy – 2020 r:
W dniu 26.01.2020 r. rozpoczęły się pierwsze zajęcia w ramach piątego kursu. Obecnie trwa nabór uczestników na pozostałych 5 kursów.
 

Wyłączna odpowiedzialność za tekst i wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji