Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim

 

WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI 

 

 

Projekt nr 2/8-2017/OG-FAMI „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

„Bezpieczna przystań”


W ramach Projektu nr 2/8-2017/OG-FAMI „Wsparcie integracji cudzoziemców 
w województwie świętokrzyskim” współfinansowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na bieżąco realizowane są poszczególne zadania przyjęte w harmonogramie Projektu. 
We wrześniu 2020 r. rozpoczęła się realizacja zajęć wyrównawczych, w formie zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych i korepetycji dla dzieci cudzoziemskich - obywateli państw trzecich, niebędących członkami UE z terenu województwa świętokrzyskiego.
 Zajęcia te mają na celu zwiększenie kompetencji z zakresu nauk humanistycznych 
i matematyczno – przyrodniczych oraz wsparcie dzieci w zdobywaniu wiedzy z tych właśnie przedmiotów.
W zadaniu tym weźmie udział 50 dzieci cudzoziemskich, dla których przewidziano 150 godzin zajęć lekcyjnych. Zajęcia będą realizowane do 15 grudnia 2020 r. Wykonawcą projektu jest Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Targowa 18/5, 25-520 Kielce.
Wszystkim uczniom życzymy, aby wiedza zdobyta podczas zajęć zaowocowała w postaci wielu sukcesów edukacyjnych.
 

Wyłączna odpowiedzialność za tekst i wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji