Aktualności

Kolejne działania wspierające integrację cudzoziemców w województwie świętokrzyskim

Zgodnie z przyjętym zakresem działań, w ramach realizacji projektu FAMI
w województwie świętokrzyskim, na bieżąco prowadzone są działania mające na celu integrację obywateli państw trzecich. W trzecim kwartale 2019 roku realizatorzy Projektu gwarantowali następujące formy wsparcia:

  • specjalistyczne szkolenia dla personelu pracującego z obywatelami państw trzecich;
  • działalność punktu informacyjno – doradczego dla cudzoziemców;
  • kursy adaptacyjne dla cudzoziemców;
  • kursy językowe na poziomie podstawowym (poziom od A1 do B1);
  • kursy językowe - branżowe na poziomie podstawowym (poziom A1 do B1);
  • kursy specjalistyczne dla nauczycieli przygotowujące do pracy z dzieckiem;
  • wsparcie konsultanta kulturowego;
  • bieżąca aktualizacja strony internetowej dedykowanej;
  • spoty radiowe w języku ukraińskim i polskim.
Czytaj więcej

Platforma współpracy – wsparcie wolontariatu

Platforma Współpracy służy wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy społecznościami cudzoziemców, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, które pełnią istotną rolę w procesie integracji cudzoziemców i społeczeństwa polskiego. W celu wsparcia tego zadania opracowana została baza instytucji i innych podmiotów działających na rzecz integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim (do pobrania poniżej oraz w zakładce Platforma współpracy – wsparcie wolontariatu na stronie głównej).

Czytaj więcej

Punkt informacyjno-doradczy dla cudzoziemców

PUNKT INFORMACYJNO-DORADCZY dla cudzoziemców, został utworzony w Kielcach w ramach Projektu FAMI. Teraz na mapie Kielc cudzoziemcy spoza UE odnajdą miejsce, gdzie uzyskają wsparcie w zakresie doradztwa w kwestiach legalizacji pobytu, administracyjnych, prawnych oraz zawodowych i opieki psychologicznej, a także otrzymają szeroko pojętą pomoc informacyjną w rozwiązywaniu bieżących problemów. Punkt jest miejscem dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz rodzin z dziećmi. 

 

Czytaj więcej

Szkolenia dla personelu pracującego z obywatelami państw trzecich

W ramach Działania nr  2 prowadzone są specjalistyczne szkolenia dla personelu pracującego z obywatelami państw trzecich z terenu województwa świętokrzyskiego.
Szkolenia te sukcesywnie będą odbywały się w 13 miastach powiatowych województwa świętokrzyskiego oraz w mieście Kielce. Pierwszy etap realizacji przypadł na  maj-czerwiec 2019 roku, natomiast drugi odbędzie się w miesiącach wrzesień-październik 2019 roku. 

 

Czytaj więcej

Przeprowadzono zajęcia z konsultantem kulturowym

W ramach realizacji zadań pn.: "Zaspokojenie potrzeb placówek oświatowych w zakresie materiałów edukacyjnych" oraz "Wsparcie konsultanta kulturowego" w miesiącach maju i czerwcu 2019 r. przeprowadzone zostały zajęcia z konsultantem kulturowym. Odbyły się one w czterech szkołach z terenu miasta Kielce: w Szkole Podstawowej, ul. Św. Stanisława Kostki 17 w Kielcach, w Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej; Szkole Podstawowej nr 37 i Technikum nr 9 w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Kielcach). Łącznie w tym okresie udzielono 91 godzin wsparcia dla uczniów i nauczycieli.  
 

Czytaj więcej

Kursy adaptacyjne dla Cudzoziemców z województwa świętokrzyskiego – Fundusz Azylu, Migracji i Integracji „Bezpieczna przystań”

W ramach realizacji skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi i wspólnej polityki imigracyjnej Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach realizuje projekt nr 2/8-2017/OG-FAMI ”Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji „Bezpieczna przystań”. W ramach tego projektu Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. organizuje kursy adaptacyjne dla cudzoziemców. Kursy mają na celu ułatwienie dostosowania się obcokrajowcom do funkcjonowania w nowym środowisku społeczno-kulturowym, włączenie do aktywnego życia lokalnych społeczności, poszerzenie wiedzy na temat kultury, tradycji i historii Polski, a także przeciwdziałanie dyskryminacji cudzoziemców poprzez kształtowanie postaw tolerancji i szacunku dla innych narodowości i kultur.

Czytaj więcej