Aktualności

Bieżąca realizacja Projektu FAMI

Głównym celem projektu pod nazwą „Wsparcie integracji cudzoziemców 
w województwie świętokrzyskim” od początku jego realizacji jest umożliwienie jak najszerszego dostępu do usług integracyjnych wszystkim zainteresowanym cudzoziemcom, legalnie przebywającym w Polsce na terenie województwa świętokrzyskiego.
 

Czytaj więcej

Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim

W ramach Projektu nr 2/8-2017/OG-FAMI „Wsparcie integracji cudzoziemców 
w województwie świętokrzyskim” współfinansowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na bieżąco realizowane są poszczególne zadania przyjęte w harmonogramie Projektu. 
 

Czytaj więcej

Projekt nr 2/8-2017/OG-FAMI

Projekt nr 2/8-2017/OG-FAMI realizowany jest w województwie świętokrzyskim na bieżąco, zgodnie z planami dostosowanymi do obecnych warunków epidemiologicznych. Zadania zrealizowane w ostatnim czasie na rzecz wspierania integracji cudzoziemców to

Czytaj więcej

Punkt Informacyjno-Doradczy dla Cudzoziemców jest ponownie otwarty

Informujemy, że Punkt Informacyjno-Doradczy dla Cudzoziemców jest ponownie otwarty i znów zapewnia bezpośrednią obsługę interesantów, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

Czytaj więcej

Bezpłatna pomoc medyczna w przypadku COVID -19

Wszyscy pacjenci z podejrzeniem choroby COVID-19, niezależnie od posiadanego ubezpieczenia czy obywatelstwa, mają zapewnioną darmową opiekę, diagnostykę i leczenie. 

Czytaj więcej

Epidemia koronowirusa - działalność Punktu Informacyjno - Doradczego dla Cudzoziemców

-

Czytaj więcej

Epidemia koronawirusa – specjalne rozwiązania dla cudzoziemców

Informacje dotyczące  szczególnych rozwiązań dla cudzoziemców w Polsce.

Czytaj więcej

Zakończono szkolenia dla osób pracujących z cudzoziemcami

Jednym z zadań realizowanych w ramach projektu pn. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” było „Zapewnienie specjalistycznych szkoleń dla personelu pracującego z obywatelami państw trzecich”.

Czytaj więcej

Rekrutacja na BEZPŁATNE kursy dla cudzoziemców

_

Czytaj więcej

Rekrutacja na kursy języka polskiego poziom podstawowy oraz podstawowy branżowy

Kursy języka polskiego poziom podstawowy – 2020 r:
W 2020 roku nastąpi realizacja 3 cykli kursów – łącznie dla 180 osób (po 60 osób w 1 cyklu).
Zajęcia w ramach 3 cyklu rozpoczęły się 11.01.2020 r. i potrwają przez 15 tygodni do 26.04.2020 r. Obecnie trwa nabór uczestników na pozostałe 2 cykle.

Czytaj więcej

Punkt Informacyjno-Doradczy – miejsce wsparcia dla Obywateli Państw Trzecich

WSZYSTKIE nw. usługi świadczone są BEZPŁATNIE w biurze Punktu zlokalizowanym przy ul. Sienkiewicza 78A w Kielcach.
PORADY PRAWNE I OGÓLNE
 Wsparcie w:
- legalizacji pobytu na terytorium Polski, 
- uzyskania pozwolenia na pracę, 
- rozumienia i interpretacji pism urzędowych, 
- sporządzania pism i wniosków, 
- pomocy w reprezentacji cudzoziemców przed właściwym organem w trakcie postępowania o wydanie zezwolenia na pobyt.
 

Czytaj więcej

Działania dla cudzoziemców na zakończenie roku 2019

W ostatnim kwartale 2019 roku na bieżąco realizowane były zadania zaplanowane na rzecz wsparcia dla cudzoziemców z województwa świętokrzyskiego objętych programem integracji.  Wśród zrealizowanych działań znalazły się: ...

Czytaj więcej

Wspieranie integracji cudzoziemców poprzez szkolenia i warsztaty

W ramach realizacji projektu FAMI na terenie województwa świętokrzyskiego, w listopadzie 2019 r. odbywają się kolejne szkolenia dla personelu pracującego z obywatelami państw trzecich. W dniach 21 oraz 25 listopada w Kielcach realizowane są szkolenia skierowane do osób z terenu całego powiatu kieleckiego, będących pracownikami jednostek administracji publicznej.
Równolegle realizowane jest również wsparcie konsultanta kulturowego, prowadzącego zajęcia na temat form i możliwości integracji obywateli państw trzecich. Zajęcia skierowane są do dzieci, młodzieży oraz nauczycieli i mają na celu uwrażliwienie grupy adresatów na problematykę akceptacji i wspierania dzieci cudzoziemskich, uczęszczających do polskich szkół. Spotkania z konsultantami kulturowymi prowadzone są w pięciu kieleckich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych i cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno wśród młodocianych jak i ich opiekunów.

Czytaj więcej

Kolejne działania wspierające integrację cudzoziemców w województwie świętokrzyskim

Zgodnie z przyjętym zakresem działań, w ramach realizacji projektu FAMI
w województwie świętokrzyskim, na bieżąco prowadzone są działania mające na celu integrację obywateli państw trzecich. W trzecim kwartale 2019 roku realizatorzy Projektu gwarantowali następujące formy wsparcia:

  • specjalistyczne szkolenia dla personelu pracującego z obywatelami państw trzecich;
  • działalność punktu informacyjno – doradczego dla cudzoziemców;
  • kursy adaptacyjne dla cudzoziemców;
  • kursy językowe na poziomie podstawowym (poziom od A1 do B1);
  • kursy językowe - branżowe na poziomie podstawowym (poziom A1 do B1);
  • kursy specjalistyczne dla nauczycieli przygotowujące do pracy z dzieckiem;
  • wsparcie konsultanta kulturowego;
  • bieżąca aktualizacja strony internetowej dedykowanej;
  • spoty radiowe w języku ukraińskim i polskim.
Czytaj więcej

Platforma współpracy – wsparcie wolontariatu

Platforma Współpracy służy wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy społecznościami cudzoziemców, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, które pełnią istotną rolę w procesie integracji cudzoziemców i społeczeństwa polskiego. W celu wsparcia tego zadania opracowana została baza instytucji i innych podmiotów działających na rzecz integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim (do pobrania poniżej oraz w zakładce Platforma współpracy – wsparcie wolontariatu na stronie głównej).

Czytaj więcej

Punkt informacyjno-doradczy dla cudzoziemców

PUNKT INFORMACYJNO-DORADCZY dla cudzoziemców, został utworzony w Kielcach w ramach Projektu FAMI. Teraz na mapie Kielc cudzoziemcy spoza UE odnajdą miejsce, gdzie uzyskają wsparcie w zakresie doradztwa w kwestiach legalizacji pobytu, administracyjnych, prawnych oraz zawodowych i opieki psychologicznej, a także otrzymają szeroko pojętą pomoc informacyjną w rozwiązywaniu bieżących problemów. Punkt jest miejscem dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz rodzin z dziećmi. 

 

Czytaj więcej

Szkolenia dla personelu pracującego z obywatelami państw trzecich

W ramach Działania nr  2 prowadzone są specjalistyczne szkolenia dla personelu pracującego z obywatelami państw trzecich z terenu województwa świętokrzyskiego.
Szkolenia te sukcesywnie będą odbywały się w 13 miastach powiatowych województwa świętokrzyskiego oraz w mieście Kielce. Pierwszy etap realizacji przypadł na  maj-czerwiec 2019 roku, natomiast drugi odbędzie się w miesiącach wrzesień-październik 2019 roku. 

 

Czytaj więcej

Przeprowadzono zajęcia z konsultantem kulturowym

W ramach realizacji zadań pn.: "Zaspokojenie potrzeb placówek oświatowych w zakresie materiałów edukacyjnych" oraz "Wsparcie konsultanta kulturowego" w miesiącach maju i czerwcu 2019 r. przeprowadzone zostały zajęcia z konsultantem kulturowym. Odbyły się one w czterech szkołach z terenu miasta Kielce: w Szkole Podstawowej, ul. Św. Stanisława Kostki 17 w Kielcach, w Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej; Szkole Podstawowej nr 37 i Technikum nr 9 w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Kielcach). Łącznie w tym okresie udzielono 91 godzin wsparcia dla uczniów i nauczycieli.  
 

Czytaj więcej

Kursy adaptacyjne dla Cudzoziemców z województwa świętokrzyskiego – Fundusz Azylu, Migracji i Integracji „Bezpieczna przystań”

W ramach realizacji skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi i wspólnej polityki imigracyjnej Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach realizuje projekt nr 2/8-2017/OG-FAMI ”Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji „Bezpieczna przystań”. W ramach tego projektu Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. organizuje kursy adaptacyjne dla cudzoziemców. Kursy mają na celu ułatwienie dostosowania się obcokrajowcom do funkcjonowania w nowym środowisku społeczno-kulturowym, włączenie do aktywnego życia lokalnych społeczności, poszerzenie wiedzy na temat kultury, tradycji i historii Polski, a także przeciwdziałanie dyskryminacji cudzoziemców poprzez kształtowanie postaw tolerancji i szacunku dla innych narodowości i kultur.

Czytaj więcej