ss.jpg

Cykliczne kursy adaptacyjne dla cudzoziemców dotyczące wartości i praw obowiązujących w Polsce

Kursy adaptacyjne to wydarzenia o charakterze adaptacyjno – integracyjnym dla cudzoziemców – obywateli państw trzecich, mających na celu włączenie obywateli państw trzecich zamieszkujących na terenie województwa świętokrzyskiego do aktywnego życia lokalnych społeczności, poszerzanie ich wiedzy na temat kultury, tradycji i historii kraju przyjmującego, a także przeciwdziałanie dyskryminacji cudzoziemców i zwalczanie negatywnych stereotypów dotyczących cudzoziemców poprzez kształtowanie postaw tolerancji i szacunku dla innych narodowości i kultur. Czas trwania jednego kursu to 4 dni (tj. dwa, dwudniowe spotkania, w tym jednodniowy wyjazd do Krakowa), w układzie weekendowym (sobota, niedziela) Pojedynczy kurs obejmuje 30 godzin dydaktycznych (1 godzina – 45 minut). W jego zakresie wchodzą zajęcia dydaktyczne z zakresu wiedzy o Polsce oraz zajęcia dydaktyczne z zakresu wiedzy kulturowej Polski tj. zwiedzanie zabytków w Kielcach oraz wyjście do teatru. Zwiedzanie zabytków w Krakowie to wyjazd całodniowy – 1 dzień kursu. Przez okres wdrażania Projektu zrealizowane zostaną 22 kursy adaptacyjne. 

Kursy adresowane są do osób dorosłych oraz dzieci powyżej 10 roku życia wraz z opiekunem. 

Harmonogram kursów adaptacyjnych w 2020 r.