Udział w projekcie jest bezpłatny

Projekt kierowany jest do osób dorosłych oraz dzieci cudzoziemskich, jak również przedstawicieli instytucji i podmiotów pracujących z cudzoziemcami w województwie świętokrzyskim. Z grupy docelowej wyłączeni są obywatele kraju trzeciego posiadający również obywatelstwo jednego z krajów UE.

fdfd.jpg

Beneficjenci Projektu

Projekt „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” współfinansowany ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji dedykowany jest obywatelom Państw trzecich, przebywających na terenie województwa świętokrzyskiego, którzy zalegalizowali pobyt w Polsce. Uczestnikami Projektu mogą być obywatele państw trzecich przebywający na terenie województwa świętokrzyskiego jak również przedstawiciele instytucji działających na rzecz cudzoziemców w regionie świętokrzyskim (urzędnicy, pedagodzy i nauczyciele pracujący lub przygotowujący się do pracy z dzieckiem cudzoziemskim). 

ddddddd.jpg

Sprawdź czy możesz wziąć udział w Projekcie i zapoznaj się z ofertą

Obywatelami państw trzecich, którzy mogą być uczestnikami Projektu są:

a. Cudzoziemcy nie będący obywatelami Unii Europejskiej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2206), zwanej dalej ustawą o cudzoziemcach:

- na podstawie wizy, o której mowa w art. 60 ust. 1 pkt. 4-6, 9-13, 17, 18a-21, 23-25 ustawy o cudzoziemcach, w celu: 

Czytaj więcej
fsfsdg.jpg

Formy wsparcia cudzoziemców w Projekcie:

•  PUNKT INFORMACYJNO-DORADCZY W KIELCACH

Możesz w nim uzyskać informacje dotyczące:
•    kwestii administracyjnych i prawnych, np. legalizacji pobytu, legalnego zatrudnienia, zakresu działania instytucji publicznych
•    kultury i wartości obowiązujących w Polsce

Czytaj więcej