Epidemia koronawirusa – specjalne rozwiązania dla cudzoziemców

 

WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI 

 

 

Projekt nr 2/8-2017/OG-FAMI „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

„Bezpieczna przystań”
 

Informacje dotyczące  szczególnych rozwiązań dla cudzoziemców w Polsce zostały zamieszczone przez Urząd do Spraw Cudzoziemców od adresem:  https://udsc.gov.pl/epidemia-koronawirusa-specjalne-rozwiazania-dla-cudzoziemcow/

 

Wyłączna odpowiedzialność za tekst i wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji