fsfsdg.jpg

Formy wsparcia cudzoziemców w Projekcie:

PUNKT INFORMACYJNO-DORADCZY W KIELCACH

Możesz w nim uzyskać informacje dotyczące:
•    kwestii administracyjnych i prawnych, np. legalizacji pobytu, legalnego zatrudnienia, zakresu działania instytucji publicznych
•    kultury i wartości obowiązujących w Polsce

 

W Punkcie Informacyjno-Doradczym lub za jego pośrednictwem możesz również:
•    zgłosić chęć udziału w kursach adaptacyjnych i językowych,
•    skorzystać z pomocy doradcy zawodowego
•    skorzystać z poradnictwa psychologicznego
•    skorzystać z poradnictwa prawnego
•    uzyskać pomoc w wypełnieniu dokumentów urzędowych
•    uzyskać informację, pomoc i wsparcie w zakresie np. łączenia rodzin, znalezienia mieszkania, szkoły/przedszkola/innej opieki nad dzieckiem, rekrutacji na studia 
•    uzyskać pomoc pracownika Punktu w innych urzędach i instytucjach, szkołach,

 

INFORMACJE W PUNKCIE  UDZIELANE SĄ W JĘZYKU POLSKIM, ANGIELSKIM, ROSYJSKIM I UKRAIŃSKIM.
 

POMOC JEST BEZPŁATNA!!!

ZAPRASZAMY!
ul. Sienkiewicza 78A, Kielce
tel.: 41 303 92 57

Godziny funkcjonowania PID:

Wtorek-piątek 9.00-17.00
Sobota: 14.00-18.00

 

KURSY JĘZYKOWE DLA CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Oferujemy bezpłatne kursy językowe na poziomie:  
• podstawowym (poziom od A1 do B1). Kurs będzie trwa 60 godzin dydaktycznych i będzie realizowany w okresie 15 tygodni w wymiarze 4 godzin dydaktycznych tygodniowo;
• zaawansowanym (poziom B2 do C2). Kurs trwa 60 godzin dydaktycznych i będzie realizowany w okresie 15 tygodni w wymiarze 4 godzin dydaktycznych tygodniowo;
• podstawowym – branżowym (poziom od A1 do B1) - umożliwi wyrównywanie Twoich szans na rynku pracy. Kurs trwa 20 godzin dydaktycznych i będzie realizowany w okresie 2 tygodni w wymiarze 10 godzin tygodniowo.
 

Uwaga: w kursach językowych mogą wziąć udział osoby dorosłe oraz dzieci powyżej 10 roku życia wraz z opiekunem.
Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w kursie pobierz deklarację udziału i zgłoś się do realizatora kursów.
 

 

KURSY ADAPTACYJNE DLA CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Jeśli Ty lub Twoje dziecko chcecie poznać lepiej polską kulturę, tradycje i ciekawe miejsca w Polsce, weź udział w kursach adaptacyjnych, dzięki którym poszerzysz swoją wiedzę o Polsce, spędzisz miło czas i poznasz ciekawych ludzi. W ramach kursu przewidziano zwiedzanie zabytków w Kielcach i Krakowie, wyjścia do muzeum i teatru.
Uwaga: W kursach adaptacyjnych mogą wziąć udział osoby dorosłe oraz dzieci powyżej 10 roku życia wraz z opiekunem. Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w kursie pobierz i wydrukuj deklarację udziału. Z wypełnioną deklaracją zgłoś się do realizatora kursów: 

 

Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o.
ul. Targowa 18/5
25-520 Kielce
tel. 506-976-134


PLATFORMA WSPÓŁPRACY- WSPARCIE WOLONTARIATU
Działaniem wzmacniającym system wsparcia cudzoziemców w województwie świętokrzyskim będzie utworzenie Platformy współpracy – wsparcia wolontariatu. W ramach w/w działania przewiduje się organizację dwóch konferencji dedykowanych sytuacji społeczno-prawnej cudzoziemców w Polsce oraz realizowanym formom wsparcia na rzecz cudzoziemców. Efektem przedsięwzięcia będzie opracowanie broszury pn. „Zalecenia i rekomendacje w zakresie obsługi cudzoziemców przebywających w województwie świętokrzyskim”, utworzenie bazy danych i wykazów instytucji i podmiotów tworzących lokalną sieć wsparcia cudzoziemców oraz przeszkolenie wolontariuszy rekrutowanych spośród obywateli państw trzecich. 

Jeżeli jesteś obywatelem państw trzecich i chcesz dołączyć do grona wolontariuszy wspierających integrację cudzoziemców w  regionie świętokrzyskim pobierz i wydrukuj deklarację udziału. Z wypełnioną deklaracją zgłoś do realizatora działania:
 

Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód
NIP: 9591912972
Ul. Sienkiewicza 65
25-002 Kielce

 

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO BENEFICJENTÓW INSTYTUCJONALNYCH:

Projekt FAMI przewiduje również działania na rzecz beneficjentów instytucjonalnych: pracowników instytucji i podmiotów pracujących z obywatelami państw trzecich, urzędników, kadry pedagogicznej placówek oświatowych pracujących lub przygotowujących się do pracy z dzieckiem cudzoziemskim.
Jeżeli znajdujesz się w grupie potencjalnych beneficjentów instytucjonalnych zapoznaj się z poniższą ofertą. 

 

 

SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA DLA PERSONELU PRACUJĄCEGO Z OBYWATELAMI PAŃSTW TRZECICH
 
Przedstawiciele urzędów pracujących z obywatelami państw trzecich mają możliwość wziąć udział w specjalistycznych szkoleniach dla personelu pracującego z obywatelami państw trzecich  z terenu województwa świętokrzyskiego. Celem szkolenia jest poszerzenie, usystematyzowanie i zaktualizowanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności. 

Jeśli pracujesz w instytucji realizującej zadania na rzecz obywateli państw trzecich (np. Wydziale ds. legalizacji pobytu cudzoziemców, Urzędzie Pracy) i chcesz podnieść swoje kompetencje zawodowe, wzmocnić umiejętności w tym zakresie - wypełnij deklarację uczestnictwa w projekcie i wyślij ją na adres e-mail Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia: bzfe06@kielce.uw.gov.pl

 

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE DLA NAUCZYCIELI PRZYGOTOWUJĄCE DO PRACY Z DZIECKIEM CUDZOZIEMSKIM

Jesteś nauczycielem i pracujesz lub przygotowujesz się do pracy z dzieckiem cudzoziemskim? Jeśli tak, możesz wziąć udział w Projekcie. Kadra pedagogiczna będzie mogła skorzystać z kursów specjalistycznych dla nauczycieli przygotowujących do pracy z dzieckiem cudzoziemskim. Za prowadzenie kursów odpowiedzialny będzie konsultant kulturowy. Zajęcia będą realizowane w ramach spotkań adaptacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz nauczycieli w trakcie roku szkolnego 2018/19 i 2019/20. 

Jeśli jesteś nauczycielem, pedagogiem, pracujesz z dzieckiem cudzoziemskim i chciałbyś podnieść swoje kompetencje zawodowe w tym zakresie - wypełnij deklarację uczestnictwa w projekcie i wyślij ją na adres e-mail Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia:  wps50@kielce.uw.gov.pl