ddd.jpg

Kursy języka polskiego dla obywateli państw trzecich

Projekt zakłada realizację kursów językowych na kilku poziomach:  

Poziom podstawowy (poziom od A1 do B1). Pojedynczy kurs będzie trwał 60 godzin dydaktycznych i będzie realizowany w okresie 15 tygodni w wymiarze 4 godzin dydaktycznych tygodniowo. Przewiduje się udział w kursach ok. 300 cudzoziemców;  


Kurs języka polskiego branżowego na poziomie podstawowym (poziom od A1 do B1), w celu wyrównania szans cudzoziemców na rynku pracy. Pojedynczy kurs będzie trwać 20 godzin dydaktycznych i będzie realizowany w okresie 2 tygodni w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Przewiduje się przeszkolenie w tym zakresie łącznie 200 osób. Kursy adresowane są do osób dorosłych oraz dzieci powyżej 10 roku życia wraz z opiekunem.