x.jpg

Kursy specjalistyczne dla nauczycieli przygotowujące do pracy z dzieckiem cudzoziemskim oraz zakup pomocy dydaktycznych i poradników oraz wsparcie konsultantów kulturowych

Kursy prowadzi konsultant kulturowy. Zajęcia są realizowane w ramach spotkań adaptacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz nauczycieli w trakcie roku szkolnego 2018/19 i 2019/20. Do zadań konsultanta kulturowego należy prowadzenie zajęć, mających na celu pokonywanie trudności i nieporozumień pojawiających się z powodu barier językowych i różnic kulturowo-społecznych. (zmodyfikowana część ze strony głównej jako czytaj więcej)
W ramach szkoleń kadra pedagogiczna otrzymuje również wsparcie w postaci pomocy dydaktycznych (poradniki, plansze edukacyjne), optymalizujących pracę z dzieckiem cudzoziemskim.

Tematyka każdego z kursów  obejmuje co najmniej następujące zagadnienia:
•    status cudzoziemców w Polsce,
•    sytuacja dziecka cudzoziemskiego po przybyciu do Polski,
•    problemy i potrzeby uczniów cudzoziemskich, 
•    przygotowanie nauczyciela/szkoły/klasy do przyjęcia ucznia cudzoziemskiego,
•    nawiązanie współpracy z rodzicami ucznia cudzoziemskiego,
•    metody i narzędzia pracy z uczniem cudzoziemskim,
•    różnice kulturowe i praca w środowisku wielokulturowym.

W trakcie trwania Projektu przewiduje się przeszkolenie ok. 400 nauczycieli w każdym powiecie (po ok. 28 osób z każdego z powiatów województwa świętokrzyskiego). Czas trwania pojedynczego kursu to 16 godzin dydaktycznych, realizowanych w trakcie dwóch następujących po sobie dni roboczych.