sssssssssssss.jpg

Platforma współpracy – wsparcie wolontariatu

Jednym z celów przedsięwzięcia jest opracowanie broszury pn. „Zalecenia i rekomendacje w zakresie obsługi cudzoziemców przebywających w województwie świętokrzyskim”. W ramach działaniach tworzona jest także  baza danych, wykazów instytucji publicznych działających na rzecz cudzoziemców, organizacji pozarządowych współpracujących z cudzoziemcami oraz innych podmiotów, które pełnią istotną rolę w procesie integracji cudzoziemców i społeczeństwa polskiego. Działanie zakłada także przeszkolenie wolontariuszy spośród obywateli państw trzecich.
 

INFORMATOR BAZA KONTAKTÓW FAMI 2019