Projekt nr 2/8-2017/OG-FAMI

 

WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI 

 

 

Projekt nr 2/8-2017/OG-FAMI „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji


„Bezpieczna przystań”

 

Projekt nr 2/8-2017/OG-FAMI realizowany jest w województwie świętokrzyskim na bieżąco, zgodnie z planami dostosowanymi do obecnych warunków epidemiologicznych. Zadania zrealizowane w ostatnim czasie na rzecz wspierania integracji cudzoziemców to:
-    Prowadzenie punktu informacyjno – doradczego dla cudzoziemców, w którym udzielane są porady w zakresie: administracyjnym, prawnym, zawodowym 
i psychologicznym oraz legalizacji pobytu. 
-    Kursy językowe na poziomie podstawowym (poziom od A1 do B1).W ramach kursu językowego na poziomie podstawowym przeszkolono  60 cudzoziemców z języka polskiego (III cykl).    Z uwagi na stan epidemii część zajęć kursu języka polskiego dla cudzoziemców odbywała się w formie on-line.
-    Bieżąca aktualizacja strony internetowej dedykowanej FAMI. Do tej pory stronę odwiedziło 16 110 osób oraz pobrano 153 dokumenty  związane z FAMI.
Działania Projektu czasowo zawieszone z powodu pandemii, zgodnie z zawartymi aneksami do umów zostaną zrealizowane do dnia 10 grudnia 2020 r.
Oprócz zaplanowanych w harmonogramie zadań stale realizowany jest także obowiązek informowania o współfinansowaniu projektu w ramach FAMI. Głównym elementem promocyjnym realizacji projektu jest strona internetowa. Jednocześnie na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach funkcjonuje zakładka dotycząca wdrażania. W Urzędzie w Kielcach oraz w siedzibach poszczególnych wykonawców 
i w Punkcie Informacyjno-Doradczym dla cudzoziemców zostały umieszczone ulotki i plakaty zawierające informacje o możliwości skorzystania z działań dostępnych w ramach projektu.
W województwie świętokrzyskim czas trwania Projektu przewiduje się do końca 2020 r.

 

Wyłączna odpowiedzialność za tekst i wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji