untitled-1_copy_2.jpg

Specjalistyczne szkolenia dla personelu pracującego z obywatelami państw trzecich z terenu województwa świętokrzyskiego

Szkolenie obejmuje 8 godzin zegarowych - 7 godzin dydaktycznych zajęć oraz przerwy (1 godz. dydaktyczna - 45 minut), w ustalonych godzinach od 8:00 16:00. W szkoleniach zaplanowany jest udział 350 osób podzielonych na 14 grup szkoleniowych (każda grupa liczy 25 osób). Zasięg szkoleń to 13 miastach powiatowych województwa świętokrzyskiego oraz miasto Kielce.