Wspieranie integracji cudzoziemców poprzez szkolenia i warsztaty

WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI 

 

                                                                                                              

                                                                                                            

Projekt nr 2/8-2017/OG-FAMI „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

„Bezpieczna przystań”
 

Wspieranie integracji cudzoziemców poprzez szkolenia i warsztaty
 

W ramach realizacji projektu FAMI na terenie województwa świętokrzyskiego, w listopadzie 2019 r. odbywają się kolejne szkolenia dla personelu pracującego z obywatelami państw trzecich. W dniach 21 oraz 25 listopada w Kielcach realizowane są szkolenia skierowane do osób z terenu całego powiatu kieleckiego, będących pracownikami jednostek administracji publicznej.
Równolegle realizowane jest również wsparcie konsultanta kulturowego, prowadzącego zajęcia na temat form i możliwości integracji obywateli państw trzecich. Zajęcia skierowane są do dzieci, młodzieży oraz nauczycieli i mają na celu uwrażliwienie grupy adresatów na problematykę akceptacji i wspierania dzieci cudzoziemskich, uczęszczających do polskich szkół. Spotkania z konsultantami kulturowymi prowadzone są w pięciu kieleckich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych i cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno wśród młodocianych jak i ich opiekunów.
Każde z zadań realizowanych w ramach projektu FAMI realizowane jest przez wykwalifikowaną kadrę profesjonalistów i podlega bieżącemu nadzorowi Wojewody Świętokrzyskiego.

„Zorganizowanie nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu kursów adaptacyjnych dla cudzoziemców dotyczących wartości i praw obowiązujących w Polsce” 
W dniach 16,17 i 24 listopada rozpoczęła kolejna XI grupa kursów adaptacyjnych.  
W pierwszym dniu kursu (miejsce: Kielce ul. Targowa 18, V piętro pok. 519) odbyły się zajęcia wykładowe z wiedzy o Polsce, w drugim dniu kursu – grupa zwiedzała  zabytki Kielc z przewodnikiem – Centrum Geoedukacji Wietrznia, Muzeum Dialogu Kultur, Muzeum Diecezjalne, Muzeum Historii Kielc, Bazylika Katedralna, Wzgórze Katedralne, Rynek i rejon kościoła Św. Wojciecha, w trzecim dniu – wyjście do teatru (Teatr im. St. Żeromskiego w Kielcach) na sztukę „Zabić celebrytę”. Natomiast w czwartym dniu kursu tj.: 14.12.2019r., odbędzie się wyjazd do Krakowa, którego celem jest zwiedzanie zabytków m.in.  Wzgórze Wawelskie, Muzeum Katedralne, Komnaty Królewskie, Droga Królewska, Rynek, Wieża Ratuszowa, Sukiennice, Kościół Mariacki, Podziemia Krakowskie oraz jarmark Bożonarodzeniowy na Rynku. Wyjazd do Krakowa będzie łączony dla dwóch grup kursowych tj. grupy XI i XII. Grupa XII rozpocznie się 7,8, 14 i 15 grudnia 2019r.    
Każdy uczestnik kursu otrzyma komplet materiałów szkoleniowych, bilety ZTM oraz bilety do teatru. Podczas kursu organizator zapewnia catering dla wszystkich uczestników.