Zakończono szkolenia dla osób pracujących z cudzoziemcami

 

WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI 

 

 

Projekt nr 2/8-2017/OG-FAMI „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

„Bezpieczna przystań”


Zakończono szkolenia dla osób pracujących z cudzoziemcami


Jednym z zadań realizowanych w ramach projektu pn. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” było „Zapewnienie specjalistycznych szkoleń dla personelu pracującego z obywatelami państw trzecich”. W ramach tego zadania zorganizowano 14 szkoleń specjalistycznych dla personelu pracującego z obywatelami państw trzecich we wszystkich miastach powiatowych województwa świętokrzyskiego. Szkolenia odbyły się w okresie maj-czerwiec 2019 roku oraz wrzesień-listopad 2019 roku. Przeznaczone były dla funkcjonariuszy służb mundurowych oraz pracowników jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, w tym powiatowych urzędów pracy. Celem szkolenia było dostarczenie uczestnikom wiedzy nt. przepisów regulujących kwestie przyjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce. W ramach ww. szkolenia zostało przeszkolonych 350 osób, zadanie zrealizowano zgodnie z przyjętym planem.
 

 

Wyłączna odpowiedzialność za tekst i wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji